Synopsis, czyli film na jednej stronie

Synopsis – jak napisać?

Scenarzysta zdał tzw. test windy i udało mu się zainteresować producenta swoim projektem. Co dalej? Często w tym momencie producent prosi o przesłanie synopsisu. Jest to opis całej historii na jednej lub maksymalnie dwóch stronach A4 (w USA – US Letter).

Streszczenie scenariusza na jednej stronie jest nie lada wyzwaniem dla autora. Najważniejsze, aby zachować prostą, lakoniczną formę zapisu. Krótkie zdania i równoważniki zdań, ograniczanie do minimum przymiotników, usunięcie wszystkich interpretacji i skoncentrowanie się wyłącznie na akcji (tzw. story) zapewni czytelność tekstu. W synopsisie często nie ma miejsca na opisywanie wątków drugoplanowych i historii mniej ważnych bohaterów. Każde zdanie powinno być przemyślane.

Opisując fabułę scenarzysta musi pamiętać o strukturze i właściwych proporcjach każdej z trzech części opowieści: ekspozycji, rozwinięciu i rozwiązaniu akcji. Odpowiada to podziałowi scenariusza na akty. Zdarza się, że już na etapie synopsisu producent ocenia nie tylko prezentowany projekt, ale również stopień profesjonalizmu samego autora. Często źle sformatowany tekst skutecznie zniechęca producenta do projektu.

Przed napisaniem synopsisu scenarzysta powinien mieć już wstępnie opracowanych logline i stworzonych bohaterów. Napisanie synopsisu pozwala autorowi uporządkować strukturę i przystąpić do dalszych prac nad scenariuszem.

Synopsis pełni często również funkcję sprzedażową i razem z tytułem, danymi autora i loglinem tworzy tzw. one sheet (inaczej – one-sheet), który scenarzyści zostawiają producentom podczas prezentowania swoich projektów (pitching).

Synopsis bywa także wymagany przez organizatorów większości konkursów scenariuszowych. Najczęściej autorzy proszeni się o przesłanie gotowego scenariusza oraz synopsisu lub treatmentu. Zdarza się, że do zgłoszenia należy dołączyć charakterystykę głównych bohaterów (częściej w przypadku konkursów serialowych niż filmowych).

Również producentom przypadła do gustu ta syntetyczna forma, dzięki której są oni wstępnie ocenić sprawność danego autora. Producenci, szukając finansowania na film, zwykle dołączają do prezentacji projektu synopsis. Jest on także wymagany w trakcie aplikowania o środki publiczne.

„Poprawnie napisany, krótki i intrygujący synopsis zachęca do zapoznania się ze scenariuszem.”