Scenariopisarstwo w praktyce

(*) Zapoznałem się z regulaminem i akceptuję jego treść. Treść regulaminu do pobrania tutaj

(*) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby rekrutacji na warsztaty

Chcę otrzymać fakturę VAT - dane firmy oraz NIP wpisz w pole Uwagi/pytania.

Płatność w dwóch ratach po 50%.

Korzystam ze zniżki dla uczniów i studentów do 26. roku życia.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BAHAMA FILMS, Wiktor Piątkowski, ul. Puławska 61, 02-595 Warszawa. Przetwarzamy Pani/Pana dane wyłącznie w celu rekrutacji na warsztaty, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na otrzymywanie oferty Bahama Films, dane przetwarzane są również w celach marketingowych. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do komunikacji z uczestnikami warsztatów, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do rekrutacji na warsztaty. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.