Pełny metraż

(*) Zapoznałem się z regulaminem i akceptuję jego treść. Treść regulaminu do pobrania tutaj

(*) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby rekrutacji na warsztaty

Chcę otrzymać fakturę VAT - dane firmy oraz NIP wpisz w pole Uwagi/pytania

Płatność w dwóch ratach po 50%.