Pełny metraż

 (*) Zapoznałem się z regulaminem i akceptuję jego treść. Treść regulaminu do pobrania tutaj

 (*) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby rekrutacji na warsztaty

 Chcę otrzymać fakturę VAT - dane firmy oraz NIP wpisz w pole Uwagi/pytania

 Płatność w dwóch ratach po 50%.